با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://talareshishei.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://talareshishei.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
اخبار بورس http://talareshishei.ir/rss/tp/1
اخبار بورس > بورس http://talareshishei.ir/rss/tp/62
اخبار بورس > فرابورس http://talareshishei.ir/rss/tp/63
اخبار بورس > صندوق‌ها http://talareshishei.ir/rss/tp/64
اخبار بورس > بورس کالا http://talareshishei.ir/rss/tp/65
اخبار بورس > بورس انرژی http://talareshishei.ir/rss/tp/66
اخبار بورس > رویدادها http://talareshishei.ir/rss/tp/67
اخبار بورس > رسانه‌های اجتماعی http://talareshishei.ir/rss/tp/68
تحلیل روز http://talareshishei.ir/rss/tp/2
سهام عدالت http://talareshishei.ir/rss/tp/60
آموزش http://talareshishei.ir/rss/tp/3
تحلیل شرکت‌ها http://talareshishei.ir/rss/tp/56
سایر خبرها http://talareshishei.ir/rss/tp/57
عرضه اولیه http://talareshishei.ir/rss/tp/15
عکس http://talareshishei.ir/rss/tp/61