با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://talareshishei.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://talareshishei.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
اخبار بورس https://talareshishei.ir/rss/tp/1
اخبار بورس > بورس https://talareshishei.ir/rss/tp/62
اخبار بورس > فرابورس https://talareshishei.ir/rss/tp/63
اخبار بورس > صندوق‌ها https://talareshishei.ir/rss/tp/64
اخبار بورس > بورس کالا https://talareshishei.ir/rss/tp/65
اخبار بورس > بورس انرژی https://talareshishei.ir/rss/tp/66
اخبار بورس > رویدادها https://talareshishei.ir/rss/tp/67
اخبار بورس > رسانه‌های اجتماعی https://talareshishei.ir/rss/tp/68
تحلیل روز https://talareshishei.ir/rss/tp/2
سهام عدالت https://talareshishei.ir/rss/tp/60
آموزش https://talareshishei.ir/rss/tp/3
تحلیل شرکت‌ها https://talareshishei.ir/rss/tp/56
سایر خبرها https://talareshishei.ir/rss/tp/57
عرضه اولیه https://talareshishei.ir/rss/tp/15
عکس https://talareshishei.ir/rss/tp/61